Gwasanaeth Cwnsela Medra
Mae Medra yn cynnig gwasanaeth dwyieithog, cyfrinachol, un-i-un ar gyfer gweithwyr yn y sector cyhoeddus a phreifat.

Mae ein hymarferwyr cymwys a phrofiadol yn gweithio dros ardal ddaearyddol eang, gan helpu i sicrhau bod unigolion yn cael eu gweld mewn lleoliad o’u dewis nhw gyda chwnsela sy’n briodol ar gyfer eu hanghenion.

Is a counselling service provided by your employer?

Are you employed by a small to medium enterprise?

Are you an employer looking for a counselling service for your staff?

Fe all cwnsela helpu gyda phethau fel:

  • Straen a Phryder
  • Teimlo’n Flin
  • Ffobia
  • Panig
  • Bwlio yn y Gwaith
  • Anawsterau neu berthynas yn chwalu
  • Cam-drin
  • Profedigaeth


Bydd ein holl gwnselwyr yn cadw at godau ymarfer cyrff proffesiynol fel Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain (BACP).

I Stock 474251444

Os yw eich cyflogwr eisoes wedi trefnu cytundeb gyda Medra i roi sesiynau cwnsela am ddim a'ch bod yn aelod o staff, ewch i'r dudalen ar gyfer Staff.